Anaokulu

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Anaokulumuz Gülistan Kreşi adıyla 2006 yılında eğitime başlamıştır. Özel Sirac Koleji bünyesindeki Anaokulumuzun eğitim hizmetinin, hem kaliteli hem de 16 yıl gibi uzun süreli bir eğitim geçmişinin olmasında; öğretmenlerimizin işin ehli olması ve fedakarca çalışması; velilerimizin katılımcı yaklaşımları; ve bizim okulöncesi eğitimin önemine ve gerekliliğine inanıyor olmamızın payı büyüktür.

Okulumuzda HER ÇOCUK ÖZELDİR. Her çocuğun istek ve ihtiyaçları önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermek temel prensibimizdir.

Özel Sirac Koleji Anaokulu; çocuklarımız için eğlenerek öğrendikleri, sosyalleştikleri, kendilerini keşfettikleri, olumlu benlik geliştirdikleri, keyifle beslendikleri, öz bakım becerilerini gerçekleştirdikleri bir yaşam merkezidir.

Yine çocuklarımız okuldaki etkinlikler sayesinde estetik ve yaratıcılık, çevresel duyarlılık, bilimsel merak konularında farkındalık geliştirmektedir.

Eğitimdeki bir diğer prensibimiz ise çocuklarımızın akademik becerileri öğrenmelerinin yanı sıra duygusal zekalarını geliştirmektir. Duygusal zekası yüksek olan çocuklarımızın hayat başarısının yüksek olacağı ve daha üretken olacağı inancındayız. Ayrıca her yüzyılda olduğu gibi içinde bulunduğumuz yüzyılda da kaliteli eğitim alan, duygu eğitimi gerçekleştirmiş bireyler toplumlara yön verirler. Duygu eğitiminde de amaç  kendini tanıyan, potansiyelini bilen, duygularını yerli yerinde kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Duygu eğitimi almış bireyler mutlu olmayı başarabilmektedir.

Çocuklarımızın sağlığı için temiz ve hijyenik eğitim ortamları, geniş bir fiziksel alan, beden eğitimi aktiviteleri, açık oyun alanları, helal ve sağlıklı beslenme gibi donanımlar okulumuzun tercih edilme sebeplerindendir.

NİTELİKLİ MANEVİ EĞİTİM

Özel Sirac Koleji; insanlığın yaratılış gayesi, varoluş sebebi ve en yüksek vazifesi olan Allah’ı tanımak ve ona sarsılmaz bir iman ile bağlanmak için öğrencilerinin kalplerine iman hakikatlerini nakşediyor.

Bu nakışları;

– Yaş gruplarına uygun pedagojik manevi eğitimler vererek

– Tefekkürî nazarla kâinat kitabı sayfalarında gezindirerek

– Varlıkların dilinden Allah’ı dinleyerek işliyor.

Özel Sirac Koleji; anaokulundan itibaren özel ve yaş gruplarına uygun ELİF-BA ile Kuran öğretimine önem veriyor. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren Kuran ahlakıyla yetişmeleri hedefleniyor. Ayrıca çocuklarımız, bunların yanında verilen Rabbimi Seviyorum dersiyle İslam’ın inceliklerini kalplerinde hissediyor.

Fıtratları tertemiz yavrularımızın berrak zihinlerine, gruplandırma ve şekil benzerliği teknikleri ile Kuran-ı Kerim eğitimi veriliyor. Bu çalışmalarla beraber kur sistemi ile Tecvid, Mahreç ve Kuran-ı Kerim okuma ve hızlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

‘Bir hafız yetişir, bir nesil değişir’ anlayışındaki Özel Sirac Koleji, Peygamberini örnek alan, yaşayan Kur’an olmayı hedefleyen Kur’an muhafızları yetişmesini arzuluyor. İlkokul sonrasında hafız olayı düşünen yavrularımıza, Kur’an’ı sevdirerek, çok sureleri ezberleterek ve bolca hatimlerle akıcı bir okumayı temin ederek onlara sağlam bir altyapı kazandırmayı hedefliyor.

Kur’anı okumadan önce onun mahiyetini anlayıp kalpler ile Kur’an arasında bir bağ oluşturduktan sonra eğitimlerine başlayan ÖZEL SİRAC KOLEJİ, Hikâye ve drama teknikleri ile de sure ve duaları kalplerle birlikte akıllara da kalıcı bir şekilde işliyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Özel Sirac Koleji yabancı dil eğitimleri ile çocuklarımızın kelime dağarcığı ve konuşma becerilerini geliştiriyor. Listening ve Speaking dersleri ile işittiklerini anlama anladıklarını tekrar edebilme ve eğlenceli oyunlarla çocukların derse aktif katılımlarını sağlıyor.

YARATICI ZEKA UYGULAMALARI

Günümüzde çocukların bilgisayar oyunları ile ekran başında kalma sürelerinin artması, odaklanma ve dikkat problemleri yaşamalarına neden olur. Ekrandan hızla geçen görüntüler günlük hayatı algılamada çocukları zorlar. Bu çelişki okulda ders esnasında çocukların sıkılmasına yol açar. Oyunun çocuk dünyasındaki önemi tartışılmazdır. ÖZEL SİRAC KOLEJİ olarak, Akıl-Zeka oyunları dersiyle hem çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılamak hem de yaşadıkları konsantrasyon problemine çözüm geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM

Eğitim dünyasında gelinen noktada geçmişin sıralama ve hizalama yaklaşımlı eğitim modellerinin günümüz çocuklarının ihtiyaçlarını cevap veremediği artık yadsınamaz bir gerçektir. Ne yazık ki, her çocuğun aynı kabul edildiği, bireysel farklılıklarının dikkate alınmadığı arayışlar sonuçsuz kalmaktadır. Bu yüzden eğitim süreçlerini çocukların doğuştan getirdiği mizaç özelliklerini ve farklılığını dikkate alarak gerçekleştirmek en tutarlı yoldur.

Çünkü öğrenmenin ve eğitim süreçlerinin önündeki başlıca engeller mizaçların potansiyel riskleri nedeniyle ortaya çıkmakta ve her mizaç özelliği için farklı sorunlarla kendini göstermektedir. Bu engelleri aşabilmekse mizaçların yapısal özelliklerini tanımak, olumlu özelliklerini geliştirmek, potansiyel olumsuz riskleri en aza indirmekle mümkün olmaktadır. Bu engeller aşıldığında ise çocuğun yetenekleri doğru tespit edilerek imkanlarını aşan durumlardan kaçınılacak, ileride doğacak potansiyel sorunlardan korunmuş olunacaktır.

Bu nedenle ÖZEL SİRAC KOLEJİ ANAOKUL- İLKOKULU  Mizaç Merkezli Eğitim modelini en önemseyen özel eğitim ve öğretim kurumu konumundadır.