Mizaç Merkezli Eğitim

Mizaç merkezli Eğitim’in dikkate alındığı Sirac koleji’nde eğitim süreci nitelikli bir etki ve değer ortaya çıkmaktadır. Eğitim sürecinin her bir paydaşı için bu değerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Öğrencilerimize;
Kendi kabiliyetlerini ve eğilimlerini fark edebilme
Kendi mizacını ve buna bağlı kişilik yapısını bilebilme
Kendi mizacının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark edebilme
Mizacına uygun çalışmalar yapabilme
Motivasyon noktalarını bilme ve buna uygun olarak daha verimli çalışabilme
Daha başarılı olabileceği alanları bilme ve buna yönelebilme
Arkadaşlarındaki farklılıkları normal görüp daha kolay kabullenebilme
Kendisi ve çevresi ile daha sağlıklı iletişim kurabilme

Sınıf Öğretmenlerimize;
Öğrencilerin farklılığının nedenlerini anlayabilme
Sorunların kaynağını anlayıp daha doğru çözümler geliştirebilme
Öğrencilerinin kabiliyetlerini bilip daha doğru yönlendirmeler yapabilme
Öğrencilerin mizaçlarından gelen arayışlarını fark edip daha etkin rehberlik edebilme
Daha verimli bir ders ortamı oluşturabilme
Mizaç farklılıklarını da dikkate alarak daha zengin eğitim içerikleri oluşturabilme
Daha başarılı eğitim metotları geliştirebilme
Velileriyle daha etkin iletişim kurabilme
Enneagram yaklaşımını öğrenerek kendini ve öğretmenlik stilini tanıyabilme

Rehber Öğretmenlerimize;
Öğrenciyi kısa sürede çok daha iyi tanıyabilme
Öğrenci hakkında detaylı kişilik bilgisine sahip olma
Sorunların mizaç kökenli olup olmadığını belirleyebilme
Daha etkin çözümler geliştirebilme
Öğrencinin kişilik yapısına uygun çalışmalar yapabilme
Veli iletişimini daha verimli ve nitelikli yürütebilme
Daha yoğun ve detaylı bilgi ve raporlama
Mizaçlara uygun iyileştirici ve geliştirici rehberlik etkinlikleri yapabilme
Çalışmalarında zaman verimliliği ve sonuç almada başarıyı yükseltebilme

Velilerimize;
Çocuğunu daha iyi tanıyabilme
Çocuğunun beklentilerini daha iyi anlayabilme
Çocuğunun ne ile motive olduğunu bilme
Çocuğunun potansiyel kabiliyetlerini ve geliştirmesi gerekli yönlerini bilme
Çocuğunun potansiyel risklerini ve iyileştirmesi gerekli yönlerini bilme
Çocuğunu daha nitelikli destekleyebilme
Daha sağlıklı ve verimli bir aile içi iletişim imkanı bulabilme

Okulumuza;
Öğrencilerine karşı farkındalığı yüksek öğretmenler
Kendini ve sınıf arkadaşlarını daha iyi tanımış ve anlamış öğrenciler
Psikolojik düzeyde daha sağlıklı bir öğrenci profili oluşturabilme imkanı
Mizaçları tanımaktan kaynaklı oluşabilecek muhtemel sorunları önceden bilebilme
Mizacı temel alan bir yaklaşımla her çocuğa özel daha isabetli kulüp ve atölye faaliyetleri belirleme ve yönlendirme.
Çocukların kişilik gelişimlerine dair olan süreci daha iyi bilme ve yürütme imkanı
Daha yüksek bir akademik başarı getirecek olan, öğrencinin kendini gerçekleştirme çabasına Enneagram ile kapı açma
Okulun eğitim kalitesine olumlu etki edebilme