Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Servisimiz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Öğrencilerimizi;

– Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri

– Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri

– Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri

– Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri

– Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri

– Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları

– Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları

– Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları

– Okula hazırlık becerilerini geliştirmeleri

– Kendilerini tanımaları

– Sağlıklı bir öz benlik geliştirmeleri

– Kendine – başkalarına saygılı olmaları

– Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmeleri

– Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmeleri

– İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri için destekliyoruz.

Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği veya kendi ekibimizin düzenlediği veli eğitim seminerleri düzenlenir.