Yabancı Dil Eğitimi

Özel Sirac Koleji olarak hedefimiz, öğrencilerimize büyük bir hızla değişen ve gelişen dünyada, ana dilimizin yanı sıra farklı dillerde iletişim kurabilecekleri temel becerileri kazandırmaktır.

Böylece ‘’ahlaklı bir dünya için ahlaklı nesiller yetiştirmeyi’’ hedefleyen Özel Sirac Koleji olarak hem manevi anlamda hem de günümüz gereksinimlerini karşılayacak donanımda öğrenciler yetiştirerek dil eğitimi vermeyi amaçlıyor.

Özel Sirac Kolejinde dil eğitimi, Anasınıfında başlar, İlkokulda devam eder. Haftalık İngilizce dersi için 5 saat Main course + 2 saat speaking, dersi verilmektedir.

Eğitim verilirken hem Türkiye’de uygulanan sınav sistemi için gerekli olan MEB müfredatı hem de Yabancı Kaynaklı (Oxford) kitaplar kullanılarak dil eğitimi zenginleştirilir.

Okulumuzda İngilizce konuşulan ülkelerdeki atmosferi aratmamak için yabancı öğretmenler tarafından speaking dersleri pratik olarak verilir.

Her hafta her sınıf seviyesinde hafta boyunca öğrenilenleri pekiştirmeleri için worksheets (çalışma kağıtları) ve velinin de sürece katılımını sağlamak için veli bilgilendirme formları verilir. Verilen her ödev özenle kontrol edilerek veliye geri dönüş sağlanır.

Bireysel öğrenmeyi amaçlayan Özel Sirac Koleji, her öğrencinin istenilen düzeyde öğrenmesi için etüt çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri ortaya koyacakları ara sınavlar, quizler, her ünite sonrası öğrenilen konuların uygulaması için karşılıklı diyaloglar, projeler, etkinlikler yapılmakta olup aktif öğrenme yöntemleri ile keyifli ve kalıcı öğrenme amaçlanmaktadır.

Yaparak yaşayarak doğal öğrenme ortamları oluşturarak, her öğrencinin interaktif bir şeklide öğrendiği uygulama ortamı sağlanır. Her öğrencinin öğrenme farklılıkları gözetilerek, oyunlar, eşleştirmeler, flashcards kullanılarak derse etkin katılım sağlanır.

Son olarak öğrencilerimizin kültürel ve sosyal olarak kendilerini geliştirmeleri öğrendiklerini gösterebilmeleri için Yabacı yayınların (OXFORD) yarışmalarına katılmalarına imkan verilir.